Vaalipäivä lähestyy! Tiedustelimme puolueiden kantoja viljelypalstojen tulevaisuuteen, sekä Lammaslammen ja sen läheisten luonnonsuojelualueiden vetovoimaiseen kokonaisuuteen liittyen.

Vielä voit vaikuttaa! Lainvoimainen päätös asemakaavasta syntyy parin kolmen vuoden päästä kaupunkinvaltuuston päättäessä asemakaavasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lammaslampi-kaavasta on tulossa käsittelyyn syksyllä 2021.

Pähkinärinne-Seura haluaa korostaa äänestämisen tärkeyttä, toivomme puolueiden vastausten auttavan päätöksenteossa. Aiheesta on käyty keskustelua Pähkinärinne-Seuran facebook-sivujen lisäksi myös Pähkinärinne, sekä Vantaan kuntavaalit 2021 facebook-ryhmissä.

Alla Pähkinärinne-Seuran kysymykset, sekä tiivistelmä vastauksista. Tiivistelmän jälkeen löydät linkin, josta voit lukea puolueiden vastaukset kokonaisuudessan.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN KYSYMYKSET:

  1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä?
  2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta

o Merkitsee pientaloalueesta luopumista Pitkämäentien varrella.
o Yksityiset tontit ratkaistaan erillisin kaavaratkaisuin.

SELKEÄ HYVÄKSYVÄ VASTAUS PÄHKINÄRINNE-SEURAN MOLEMPIIN ESITYKSIIN

Perussuomalaiset: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus

Liike Nyt: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus. Huomautus yleisellä tasolla pientalorakentamisen merkityksestä, mutta Pitkämäentien varren pientalorakentaminen ei ole perusteltua.

Vantaan Vihreät: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. (Kaikki vastanneet kunnallisvaaliehdokkaat ovat puoltaneet molempia esityksiä ja vastanneita on kertynyt jo reilu enemmistö.)

Keskusta Länsi-Vantaan yhdistys: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. Kommentti pientalorakentamisen merkityksestä, mutta ei rakenneta Pitkämäentien varteen.

Vasemmistoliitto: Palstat on säilytettävä ja toteamus luontokokonaisuuden säilyttämisestä, ja että Pähkinärinne-Seuran esitys tuntuu hyvin perustellulta. Pyyntö: pitäkää meidät ajan tasalla.

PALSTOJEN PUOLESTA, MUTTA YHTÄ AIKAA VIHERALUEIDEN JA PIENTALOJEN PUOLESTA

Svenska Folkpartiet: Palstat ovat tärkeitä. Haluavat korostaa virkistysalueita ja pientaloalueita. Viittaavat pientaloihin veronmaksukykyisten asukkaiden saamiseksi.

EIVÄT HALUA SITOUTUA PALSTOJEN SÄILYTTÄMISEEN NYKYISELLÄ PAIKALLAAN EIVÄTKÄ HALUA LUOPUA PIENTALOJEN RAKENTAMISESTA PITKÄMÄENTIEN VARTEEN

SDP Länsi-Vantaa: SDP ei halua ottaa kantaa asemakaavatyön tässä vaiheessa palstojen sijaintiin toisin sanoen eivät sitoudu säilyttämään palstoja nykyisellä paikallaan. Yleisellä tasolla tukevat luontokokonaisuuksien säilyttämistä ja viittaavat Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyksen saamista pientalorakentamisen sijasta virkistysalueeksi. Eivät sitoudu luontokonaisuuden säilyttämiseen Pitkämäentien varrella.

Kokoomus Länsi-Vantaan osasto: Kokoomus ei halua sitoutua palstojen säilyttämiseen nykyisellä paikallaan eikä luopua luonto- ja virkistysalueen kokonaisuuden rikkovasta pientalorakentamisesta. Heidän mielestään tulevaan kaavaan voi kukin ottaa kantaa haluamallaan tavalla.

Kristillisdemokraatit: Johtokunnan kokous on 9.6. ja käsittelevät asian silloin.

Puolueiden vastaukset luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Päivitimme toukokuun aikana alkuvuodesta tekemämme esityksen ajantasalle huomioiden kuntavaalipaneeli Perjantaisaunan aluekeskustelun, sekä Myyrmäen alueen kaavarunkokeskustelun. Esityksemme voit lukea tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *