Pähkinärinne-Seura

Pähkinärinne-Seura ry toimii asukkaiden edunvalvojana seuraamalla Vantaan kaupungin asioita ja ottamalla kantaa Pähkinärinnettä koskeviin kaavamuutosehdotuksiin ja kaikkiin asuinaluettamme koskeviin päätöksiin.

Järjestää kokouksia, asukastapahtumia ja keskustelutilaisuuksia.

Tekee viranomaisille, yhteisölle, yrityksille ja kaikille vaikuttajille esityksiä asuinympäristön ongelmakohteista ja osallistuu sellaisiin tilaisuuksiin, jossa käsitellään Pähkinärinnettä koskevia asioita.

Vaalimme Pähkinärinteen kulttuuriperintöä sekä edistämme kaupunkikulttuurin kehittymistä alueella.

Perinteenä on jakaa vuosittain Pähkinärinteen koulun oppilaille stipendit, koulun opettajat vastaavat stipendin saajien kriteereistä ja valinnasta.

Pähkinärinne-Seura vuokraa Lammaslammen länsipuolella olevia viljelypalstoja alueen asukkaille. Vapaita palstoja voit tiedustella seuran pehtoorilta.

Pähkinärinne-Seura ry tiedottaa toiminnastaan jäsentiedotteissaan, internet-sivuilla ja Facebook:ssa.

Seuran toimintaan ovat tervetulleita liittymään kaikki, jotka ovat kiinnostuneita edistämään alueen viihtyvyyttä!

Liittymisohjeet voit katsoa täältä.