Sadonkorjuujuhla vietettiin 18.9.

Perinteistä viljelypalstalaisten sadonkorjuujuhlaa vietettiin lauantaina 18.9. Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille. Juhlien yhteydessä oli mahdollista vastata viljelypalstalaisille tehtyyn kyselyyn liittyen alueen viljelypalstatoimintaan ja sen kehittämiseen. Tiedotamme lähiaikoina kyselyn tuloksista.

Sadonkorjuujuhla

Viljelypalstalaisten perinteinen sadonkorjuujuhla järjestetään lauantaina 18.9. klo 14-16 Pitkämäentiellä olevalla hiekanottopaikalla punaisen ladon vieressä. Tarjolla grillieväitä ja virvoitusjuomia sekä kahvia ja pullaa.

Ilmoittautuminen 17.9. mennessä sihteeri@pahkinarinneseura.fi

Tervetuloa!

Kuntavaalit ovat ohi ja Vantaan kaupungilla uusi valtuusto

Pähkinärinne-Seura jatkaa toimintaa Luoteis-Vantaan upean luontokokonaisuuden ja Lammaslammen ympäristön suojelemiseksi, sekä Pähkinärinteen lähipalsta-alueen säilyttämiseksi. Jatkamme vuoropuhelua yhdessä uusien päättäjien kanssa.

Pähkinärinne-Seura selvitti puolueiden näkemyksiä seuran aloitteisiin ennen kuntavaaleja seuraavilla kysymyksillä:

 1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä?
 2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta

o Merkitsee pientaloalueesta luopumista Pitkämäentien varrella.
o Yksityiset tontit ratkaistaan erillisin kaavaratkaisuin.

Puolueiden mielipiteet luettavissa tästä.

Pähkinärinne-Seuran esitys luettavissa tästä.

Vantaan kaupunginvaltuuston paikat jakautuivat seuraavasti:

Kokoomus 18 paikkaa.

SDP 16 paikkaa.

Perussuomalaiset 12 paikkaa.

Vihreät 9 paikkaa.

Vasemmistoliitto 4 paikkaa.

Keskusta 2 paikkaa.

Kristillisdemokraatit 2 paikkaa.

Liike Nyt 2 paikkaa.

RKP 2 paikkaa.

Muut 0 paikkaa.

Vantaan äänestysprosentti kuntavaaleissa oli 48,4.

Vaalipäivä lähestyy! Tiedustelimme puolueiden kantoja viljelypalstojen tulevaisuuteen, sekä Lammaslammen ja sen läheisten luonnonsuojelualueiden vetovoimaiseen kokonaisuuteen liittyen.

Vielä voit vaikuttaa! Lainvoimainen päätös asemakaavasta syntyy parin kolmen vuoden päästä kaupunkinvaltuuston päättäessä asemakaavasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lammaslampi-kaavasta on tulossa käsittelyyn syksyllä 2021.

Pähkinärinne-Seura haluaa korostaa äänestämisen tärkeyttä, toivomme puolueiden vastausten auttavan päätöksenteossa. Aiheesta on käyty keskustelua Pähkinärinne-Seuran facebook-sivujen lisäksi myös Pähkinärinne, sekä Vantaan kuntavaalit 2021 facebook-ryhmissä.

Alla Pähkinärinne-Seuran kysymykset, sekä tiivistelmä vastauksista. Tiivistelmän jälkeen löydät linkin, josta voit lukea puolueiden vastaukset kokonaisuudessan.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN KYSYMYKSET:

 1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä?
 2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta

o Merkitsee pientaloalueesta luopumista Pitkämäentien varrella.
o Yksityiset tontit ratkaistaan erillisin kaavaratkaisuin.

SELKEÄ HYVÄKSYVÄ VASTAUS PÄHKINÄRINNE-SEURAN MOLEMPIIN ESITYKSIIN

Perussuomalaiset: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus

Liike Nyt: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus. Huomautus yleisellä tasolla pientalorakentamisen merkityksestä, mutta Pitkämäentien varren pientalorakentaminen ei ole perusteltua.

Vantaan Vihreät: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. (Kaikki vastanneet kunnallisvaaliehdokkaat ovat puoltaneet molempia esityksiä ja vastanneita on kertynyt jo reilu enemmistö.)

Keskusta Länsi-Vantaan yhdistys: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. Kommentti pientalorakentamisen merkityksestä, mutta ei rakenneta Pitkämäentien varteen.

Vasemmistoliitto: Palstat on säilytettävä ja toteamus luontokokonaisuuden säilyttämisestä, ja että Pähkinärinne-Seuran esitys tuntuu hyvin perustellulta. Pyyntö: pitäkää meidät ajan tasalla.

PALSTOJEN PUOLESTA, MUTTA YHTÄ AIKAA VIHERALUEIDEN JA PIENTALOJEN PUOLESTA

Svenska Folkpartiet: Palstat ovat tärkeitä. Haluavat korostaa virkistysalueita ja pientaloalueita. Viittaavat pientaloihin veronmaksukykyisten asukkaiden saamiseksi.

EIVÄT HALUA SITOUTUA PALSTOJEN SÄILYTTÄMISEEN NYKYISELLÄ PAIKALLAAN EIVÄTKÄ HALUA LUOPUA PIENTALOJEN RAKENTAMISESTA PITKÄMÄENTIEN VARTEEN

SDP Länsi-Vantaa: SDP ei halua ottaa kantaa asemakaavatyön tässä vaiheessa palstojen sijaintiin toisin sanoen eivät sitoudu säilyttämään palstoja nykyisellä paikallaan. Yleisellä tasolla tukevat luontokokonaisuuksien säilyttämistä ja viittaavat Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyksen saamista pientalorakentamisen sijasta virkistysalueeksi. Eivät sitoudu luontokonaisuuden säilyttämiseen Pitkämäentien varrella.

Kokoomus Länsi-Vantaan osasto: Kokoomus ei halua sitoutua palstojen säilyttämiseen nykyisellä paikallaan eikä luopua luonto- ja virkistysalueen kokonaisuuden rikkovasta pientalorakentamisesta. Heidän mielestään tulevaan kaavaan voi kukin ottaa kantaa haluamallaan tavalla.

Kristillisdemokraatit: Johtokunnan kokous on 9.6. ja käsittelevät asian silloin.

Puolueiden vastaukset luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Päivitimme toukokuun aikana alkuvuodesta tekemämme esityksen ajantasalle huomioiden kuntavaalipaneeli Perjantaisaunan aluekeskustelun, sekä Myyrmäen alueen kaavarunkokeskustelun. Esityksemme voit lukea tästä.

Länsi-Vantaan helmi – lähiluontomme ainutlaatuinen kokonaisuus

Julkaisimme helmikuussa esityksen Lammaslammen ja Pähkinärinteen alueen kehittämisestä. Mitä enemmän olemme katselleet alueemme Vihdintien länsipuolen karttoja, sitä selvemmin olemme huomanneet, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus. Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Päivitimme esityksemme ajantasalle huomioiden kuntavaalipaneeli Perjantaisaunan aluekeskustelun, sekä Myyrmäen alueen kaavarunkokeskustelun. Päivitetty esityksemme luettavissa tästä.

Kävelykierros luonnonsuojelulailla rauhoitetulla alueella Hämeenkylässä 1.6.21 klo 18.00

Tervetuloa kävelykierrokselle luonnonsuojelulailla rauhoitetulla alueella Hämeenkylässä  1.6.21 klo 18.00

Lähtö Kesantotien eteläpäästä Vantaan Hämeenkylässä. Oppaana toimii Matti Riitoja.

Kierroksella tutustumme mm. Soltorpin lasten luontopolkuun, Tuomelan tammistoon, Hämeenkylän vanhaan rautakaivokseen ja Furumossenin ojitettuun suohon. Kierroksen pituus on reilut kaksi kilometriä ja matkalla on hypättävä muutaman suo-ojan yli.

Luontopolun linkki:

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/141198_Soltorpin_luontopolku_kartta.pdf

Koronarajoitusten mukaan 1.6.2021 lähtien ulkotiloissa voi oleskella enintään 50 henkilöä, mikäli noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yhteyshenkilö:

Sirpa Hertell, puheenjohtaja, Jupperin Omakotiyhdistys ry puh. 050 56 66 818

Tervetuloa mukaan!

Matti Riitoja ja Sirpa Hertell

Haaste kunnallisvaaliehdokkaille ja puolueille

Vantaan Perussuomalaiset ovat ilmaisseet julkisesti hyväksyvänsä Pähkinärinne-Seuran keskeiset tavoitteet Lammaslammen ympäristöstä, viljelypalstojen säilyttämisestä sekä läheisten luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kokonaisuudesta.

Milloin kuulemme lisää muiden puolueiden kannanotoista?

Pähkinärinne-Seura toimitti alla olevan aloiteen Perjantaisaunaan 16.4. Kaikkien puolueiden edustajat saivat järjestäjien toimesta samanaikaisesti alla olevan tekstin, sekä havainnollisen kuvan ennen vaalipaneelikeskustelua.

Haastammekin myös muut puolueet kertomaan kantansa aloitteestamme.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN ALOITE KAIKILLE PUOLUEILLE KUNTAVAALIEN PERJANTAISAUNAAN 16.4.2021

Länsi-Vantaan helmi – Upea luontokokonaisuus Vihdintien länsipuolella

 • Olemme Pähkinärinne-Seurassa lähteneet aluksi liikkeelle Lammaslammen ympäristön suojelemisesta ja lähipalstojen säilyttämisestä nykyisellä paikallaan kiinteänä osana Pähkinärinnettä.
 • Mitä enemmän on pitänyt katsella Vihdintien länsipuolen metsiä, peltoaukeita, luonnonsuojelu- ja viheralueita erilaisilta kartoilta, sitä selvemmäksi on käynyt, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus.
 • Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.
  Vantaa painottaa nykyään kaikissa ohjelmissaan asuinalueisiin liittyvien viher- ja virkistysalueiden merkitystä.
 • Harvojen yksityisten tonttien kaavat voidaan ratkaista erillisenä kysymyksenä.
 • Pähkinärinne-Seura haluaa tuoda oman kokonaisuutta tarkastelevan ehdotuksensa keskusteluun mukaan.
 • Vihdintien länsipuoli tarvitsee ehdottomasti vetovoimatekijänsä – upean luonto-, ulkoilu- ja kulttuurimaisemien kokonaisuuden säilyttämisen

Perjantaisaunan Hämeenkylä-keskustelu löytyy YouTubesta

https://www.youtube.com/watch?v=yIL6HQXLWmM

Pähkinärinne-seuran aloitteen käsittely alkaa kohdasta 2:27:16.

Vastaukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä, mutta eräiltä osin jättivät auki puolueen ”virallisen tai lopullisen kannan”.

Voit ladata koosteen Pähkinärinne-Seuran aineistoon liittyvästä keskustelusta alta:

Myyrmäen alueen kehittämisilta 16.3

Vantaan kaupungin järjestämä Myyrmäen alueen kehittämisilta pidettiin tiistaina 16.3 Teams-live tilaisuutena. Pähkinärinne-Seura esitti ennakkoon kysymyksiä tilaisuuteen. Halusimme selvyyden miksi Pitkämäentie ja viljelypalstat on poistettu runkokaavan uusimmassa versiossa, marraskuun kuvassa ne vielä näkyivät. Kysyimme myös arkkitehtuurin yhtenäisyyden säilymisestä uudisrakentamisen myötä.  

Perustelu muutokseen Pähkinärinteen kaavarungossa oli kaavarungon alueella alun perin suunnitellun Hämeenkyläntien länsipuolen asuinalueen poisjäänti. Kaavarungon tarkoitus on määrittää asumis- ja työpaikkapalveluiden alue Pähkinärinteessä, lähinnä Vihdintien ja Rajatorpantien rajaamalla alueella.

Kuva Pähkinärinteen kaavarungosta 16.3 Myyrmäen alueen kehittämisillassa.

Lammaslammen kaava tulee sisältämään luonto- ja virkistysalueita, sekä se tarvitsee erityispiirteineen (viljelypalstat ym.) lisäselvittelyä. Työ Lammaslammen asemakaavan kanssa tullaan aloittamaan syksyllä.

Pähkinärinteen vanhan alueen asemakaavan määräykset tulevat vanhan alueen arkkitehtuurista. Vanhemmista rakennuksista, arvo on tiedostettu kaupungin hallinnossa. Uudisrakenteissa tulee olemaan vapaampaa muotoilua nykyistä tyyliä mukaillen, mm. pihat tulevat olevaan suljetummat ja pysäköintitalot tehdään eläväksi osaksi aluetta.  

Autioniityn päiväkoti joudutaan purkamaan ja uutta paikka etsitään Lammaspuiston itäosasta. Esittelijöinä tilaisuudessa Pähkinärinteen osalta olivat asemakaava-arkkitehti Anders Hedman, sekä aluearkkiehti Timo Kallaluoto. Tilaisuus on jälkikäteen katsottavissa kahden viikon ajan. Pääset katsomaan tilaisuuden tästä linkistä.

Pähkinärinne-Seura seuraa alueen tilannetta tiiviisti ja reagoi tarpeen vaatiessa.