Vuoden 2021 vuosikokouksen jatkokokous

Tervetuloa vuosikokouksen jatkokokoukseen!

Pähkinärinne-Seuran varsinainen vuosikokous pidetiin koronan vuoksi huhtikuussa 2021 etäkokouksena, jolloin sääntöjen puitteissa ei voitu valita uutta hallitusta. Henkilövaalit vaativat tarvittaessa suljetun lippuäänestyksen, jota ei etäaikaan pystytty toteuttamaan. Pandemia-ajan rajoitukset ovat lieventyneet ja pääsemme vihdoin tapaamaan toisiamme.

Kokous pidetään 17.11.2021, klo 18. Pähkinärinteen koululla. Sisäänkäynti Pähkinäpolun puolelta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.


Suosittelemme tilaisuudessa kasvomaskin käyttöä. Tarjoamme kasvomaskit tilaisuuteen osallistuville.

Jatkokokouksessa
• Pähkinärinne-Seuralle valitaan uusi hallitus
• Hallitus on aktiivisesti puolustanut Lammaslammen ja sen lähiluonnon merkitystä luonto- ja virkistysalueena sekä viljelypalsta-alueen säilyttämistä nykyisellä paikallaan. Hallitus tulee esittämään tilaisuudessa aloitteen tekemistä luontokokonaisuuden ja palstojen kehittämistä Lounais-Vantaan vetovoimatekijänä. Palstatoimikunnan jäsen, palstaviljelijä Jarmo Lounassalo esittelee jo tehtyjä toimenpiteitä ja kertoo mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan rahoituksesta liittyen lähiluontokokonaisuutta koskevaan aloitteeseen ja lähipalstojen säilyttämiseen, sekä tehdään tarvittavat päätökset asioista.
• Tehdään päätös hallituksen esittämistä sääntömuutoksista. Muutos päivittää säännöt nykyaikaan, sekä tuo käyttöön uudenlaisia jäsenyyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia. Ehdotuksen sisältöön on mahdollista tutustua koululla ennen kokousta, sekä kokouksen aikana.

Hallituksen puolesta toivommekin runsasta osallistumista tilaisuuteen ja vilkasta keskustelua asuinalueemme vetovoiman kehittämisestä sekä palstojen tulevaisuudesta.

Luontokokonaisuuteen, sekä sääntömuutokseen liittyvät kysymykset voit esittää sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@pahkinarinneseura.fi

Kysely viljelypalstalaisille

Järjestimme syyskuussa 2021 Pähkinärinteen lähipalsta-alueen viljelijöille kyselyn osana viljelypalstojen puolesta tehtyyn Pähkinärinteen viljelypalstat säilytettävä -kampanjaan.

Kyselyn tarkoitus on tuoda näkyväksi viljelypalsta-alueen toiminnan vaikuttavuus ja palsta-alueen tärkeys osana palstalaisten ja muiden viljelyssä mukana olevien arkea. Lisäksi seura haluaa faktapohjaisesti osoittaa sen, kuinka suuri voimavara nykyisellä toiminnalla on käytettävissä jatkokehitykseen. Kyselyyn vastasi 45% palstaviljelijöistä.

Palstoilla on kyselyn perusteella 216 vakituista viljelijää. Jopa 400 henkilöä viljelee kauden aikana palstoilla laskemalla mukaan kaikki palstalla vakituisesti ja satunnaisesti avustavat ihmiset. Osa alueen viljelijöistä on toiminut alueella sen perustamisesta lähtien jopa 44 vuoden ajan. Keskimäärin palstaa on kyselyn perusteella viljelty lähes 9,5 vuoden ajan.

Kyselyn perusteella palsta mahdollistaa alueellisen kaupunkiviljelyperinteen säilymisen viemällä tietoa ja oppia vanhemmilta ja pitkään viljelleiltä palstalaisilta nuoremmalle viljelysukupolvelle. Kaupunkiviljelyn, lähiruoan, ulkona liikkumisen tämänhetkiset pandemia-ajan ja ilmastonmuutoksen megatrendit näkyvät laajassa ikäjakaumassa – nämä suuntaukset ovat jo vahvasti läsnä arjessa.

Seuran yksikantainen tavoite on säilyttää viljelypalsta-alue nykyisellä paikallaan, tulemme ottamaan kantaa palsta-alueen ja upean lähiluontoverkoston mahdollisesti rikkovaan
kaavamuutosehdotukseen, kun aika kannanotolle on.

Haluaisimmekin tulevaisuudessa sanoa meillä Pähkinärinteessä sijaitsevan Vantaan viihtyisimmän palsta-alueen.

Tukea työllemme palstojen säilymiseksi voit osoittaa sosiaalisessa mediassa käyttämällä päivityksissäsi #pähkinärinteenpalstatsäilytettävä.

Yhteenvedon kyselyn tilastoista voit lukea tästä.

Sadonkorjuujuhla vietettiin 18.9.

Perinteistä viljelypalstalaisten sadonkorjuujuhlaa vietettiin lauantaina 18.9. Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille. Juhlien yhteydessä oli mahdollista vastata viljelypalstalaisille tehtyyn kyselyyn liittyen alueen viljelypalstatoimintaan ja sen kehittämiseen. Tiedotamme lähiaikoina kyselyn tuloksista.

Sadonkorjuujuhla

Viljelypalstalaisten perinteinen sadonkorjuujuhla järjestetään lauantaina 18.9. klo 14-16 Pitkämäentiellä olevalla hiekanottopaikalla punaisen ladon vieressä. Tarjolla grillieväitä ja virvoitusjuomia sekä kahvia ja pullaa.

Ilmoittautuminen 17.9. mennessä sihteeri@pahkinarinneseura.fi

Tervetuloa!

Kuntavaalit ovat ohi ja Vantaan kaupungilla uusi valtuusto

Pähkinärinne-Seura jatkaa toimintaa Luoteis-Vantaan upean luontokokonaisuuden ja Lammaslammen ympäristön suojelemiseksi, sekä Pähkinärinteen lähipalsta-alueen säilyttämiseksi. Jatkamme vuoropuhelua yhdessä uusien päättäjien kanssa.

Pähkinärinne-Seura selvitti puolueiden näkemyksiä seuran aloitteisiin ennen kuntavaaleja seuraavilla kysymyksillä:

 1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä?
 2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta

o Merkitsee pientaloalueesta luopumista Pitkämäentien varrella.
o Yksityiset tontit ratkaistaan erillisin kaavaratkaisuin.

Puolueiden mielipiteet luettavissa tästä.

Pähkinärinne-Seuran esitys luettavissa tästä.

Vantaan kaupunginvaltuuston paikat jakautuivat seuraavasti:

Kokoomus 18 paikkaa.

SDP 16 paikkaa.

Perussuomalaiset 12 paikkaa.

Vihreät 9 paikkaa.

Vasemmistoliitto 4 paikkaa.

Keskusta 2 paikkaa.

Kristillisdemokraatit 2 paikkaa.

Liike Nyt 2 paikkaa.

RKP 2 paikkaa.

Muut 0 paikkaa.

Vantaan äänestysprosentti kuntavaaleissa oli 48,4.

Vaalipäivä lähestyy! Tiedustelimme puolueiden kantoja viljelypalstojen tulevaisuuteen, sekä Lammaslammen ja sen läheisten luonnonsuojelualueiden vetovoimaiseen kokonaisuuteen liittyen.

Vielä voit vaikuttaa! Lainvoimainen päätös asemakaavasta syntyy parin kolmen vuoden päästä kaupunkinvaltuuston päättäessä asemakaavasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lammaslampi-kaavasta on tulossa käsittelyyn syksyllä 2021.

Pähkinärinne-Seura haluaa korostaa äänestämisen tärkeyttä, toivomme puolueiden vastausten auttavan päätöksenteossa. Aiheesta on käyty keskustelua Pähkinärinne-Seuran facebook-sivujen lisäksi myös Pähkinärinne, sekä Vantaan kuntavaalit 2021 facebook-ryhmissä.

Alla Pähkinärinne-Seuran kysymykset, sekä tiivistelmä vastauksista. Tiivistelmän jälkeen löydät linkin, josta voit lukea puolueiden vastaukset kokonaisuudessan.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN KYSYMYKSET:

 1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä?
 2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta

o Merkitsee pientaloalueesta luopumista Pitkämäentien varrella.
o Yksityiset tontit ratkaistaan erillisin kaavaratkaisuin.

SELKEÄ HYVÄKSYVÄ VASTAUS PÄHKINÄRINNE-SEURAN MOLEMPIIN ESITYKSIIN

Perussuomalaiset: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus

Liike Nyt: Molempiin kysymyksiin puoltava vastaus. Huomautus yleisellä tasolla pientalorakentamisen merkityksestä, mutta Pitkämäentien varren pientalorakentaminen ei ole perusteltua.

Vantaan Vihreät: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. (Kaikki vastanneet kunnallisvaaliehdokkaat ovat puoltaneet molempia esityksiä ja vastanneita on kertynyt jo reilu enemmistö.)

Keskusta Länsi-Vantaan yhdistys: Puoltava vastaus molempiin kysymyksiin. Kommentti pientalorakentamisen merkityksestä, mutta ei rakenneta Pitkämäentien varteen.

Vasemmistoliitto: Palstat on säilytettävä ja toteamus luontokokonaisuuden säilyttämisestä, ja että Pähkinärinne-Seuran esitys tuntuu hyvin perustellulta. Pyyntö: pitäkää meidät ajan tasalla.

PALSTOJEN PUOLESTA, MUTTA YHTÄ AIKAA VIHERALUEIDEN JA PIENTALOJEN PUOLESTA

Svenska Folkpartiet: Palstat ovat tärkeitä. Haluavat korostaa virkistysalueita ja pientaloalueita. Viittaavat pientaloihin veronmaksukykyisten asukkaiden saamiseksi.

EIVÄT HALUA SITOUTUA PALSTOJEN SÄILYTTÄMISEEN NYKYISELLÄ PAIKALLAAN EIVÄTKÄ HALUA LUOPUA PIENTALOJEN RAKENTAMISESTA PITKÄMÄENTIEN VARTEEN

SDP Länsi-Vantaa: SDP ei halua ottaa kantaa asemakaavatyön tässä vaiheessa palstojen sijaintiin toisin sanoen eivät sitoudu säilyttämään palstoja nykyisellä paikallaan. Yleisellä tasolla tukevat luontokokonaisuuksien säilyttämistä ja viittaavat Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyksen saamista pientalorakentamisen sijasta virkistysalueeksi. Eivät sitoudu luontokonaisuuden säilyttämiseen Pitkämäentien varrella.

Kokoomus Länsi-Vantaan osasto: Kokoomus ei halua sitoutua palstojen säilyttämiseen nykyisellä paikallaan eikä luopua luonto- ja virkistysalueen kokonaisuuden rikkovasta pientalorakentamisesta. Heidän mielestään tulevaan kaavaan voi kukin ottaa kantaa haluamallaan tavalla.

Kristillisdemokraatit: Johtokunnan kokous on 9.6. ja käsittelevät asian silloin.

Puolueiden vastaukset luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Päivitimme toukokuun aikana alkuvuodesta tekemämme esityksen ajantasalle huomioiden kuntavaalipaneeli Perjantaisaunan aluekeskustelun, sekä Myyrmäen alueen kaavarunkokeskustelun. Esityksemme voit lukea tästä.

Länsi-Vantaan helmi – lähiluontomme ainutlaatuinen kokonaisuus

Julkaisimme helmikuussa esityksen Lammaslammen ja Pähkinärinteen alueen kehittämisestä. Mitä enemmän olemme katselleet alueemme Vihdintien länsipuolen karttoja, sitä selvemmin olemme huomanneet, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus. Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Päivitimme esityksemme ajantasalle huomioiden kuntavaalipaneeli Perjantaisaunan aluekeskustelun, sekä Myyrmäen alueen kaavarunkokeskustelun. Päivitetty esityksemme luettavissa tästä.

Kävelykierros luonnonsuojelulailla rauhoitetulla alueella Hämeenkylässä 1.6.21 klo 18.00

Tervetuloa kävelykierrokselle luonnonsuojelulailla rauhoitetulla alueella Hämeenkylässä  1.6.21 klo 18.00

Lähtö Kesantotien eteläpäästä Vantaan Hämeenkylässä. Oppaana toimii Matti Riitoja.

Kierroksella tutustumme mm. Soltorpin lasten luontopolkuun, Tuomelan tammistoon, Hämeenkylän vanhaan rautakaivokseen ja Furumossenin ojitettuun suohon. Kierroksen pituus on reilut kaksi kilometriä ja matkalla on hypättävä muutaman suo-ojan yli.

Luontopolun linkki:

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/141198_Soltorpin_luontopolku_kartta.pdf

Koronarajoitusten mukaan 1.6.2021 lähtien ulkotiloissa voi oleskella enintään 50 henkilöä, mikäli noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yhteyshenkilö:

Sirpa Hertell, puheenjohtaja, Jupperin Omakotiyhdistys ry puh. 050 56 66 818

Tervetuloa mukaan!

Matti Riitoja ja Sirpa Hertell

Haaste kunnallisvaaliehdokkaille ja puolueille

Vantaan Perussuomalaiset ovat ilmaisseet julkisesti hyväksyvänsä Pähkinärinne-Seuran keskeiset tavoitteet Lammaslammen ympäristöstä, viljelypalstojen säilyttämisestä sekä läheisten luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kokonaisuudesta.

Milloin kuulemme lisää muiden puolueiden kannanotoista?

Pähkinärinne-Seura toimitti alla olevan aloiteen Perjantaisaunaan 16.4. Kaikkien puolueiden edustajat saivat järjestäjien toimesta samanaikaisesti alla olevan tekstin, sekä havainnollisen kuvan ennen vaalipaneelikeskustelua.

Haastammekin myös muut puolueet kertomaan kantansa aloitteestamme.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN ALOITE KAIKILLE PUOLUEILLE KUNTAVAALIEN PERJANTAISAUNAAN 16.4.2021

Länsi-Vantaan helmi – Upea luontokokonaisuus Vihdintien länsipuolella

 • Olemme Pähkinärinne-Seurassa lähteneet aluksi liikkeelle Lammaslammen ympäristön suojelemisesta ja lähipalstojen säilyttämisestä nykyisellä paikallaan kiinteänä osana Pähkinärinnettä.
 • Mitä enemmän on pitänyt katsella Vihdintien länsipuolen metsiä, peltoaukeita, luonnonsuojelu- ja viheralueita erilaisilta kartoilta, sitä selvemmäksi on käynyt, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus.
 • Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.
  Vantaa painottaa nykyään kaikissa ohjelmissaan asuinalueisiin liittyvien viher- ja virkistysalueiden merkitystä.
 • Harvojen yksityisten tonttien kaavat voidaan ratkaista erillisenä kysymyksenä.
 • Pähkinärinne-Seura haluaa tuoda oman kokonaisuutta tarkastelevan ehdotuksensa keskusteluun mukaan.
 • Vihdintien länsipuoli tarvitsee ehdottomasti vetovoimatekijänsä – upean luonto-, ulkoilu- ja kulttuurimaisemien kokonaisuuden säilyttämisen

Perjantaisaunan Hämeenkylä-keskustelu löytyy YouTubesta

https://www.youtube.com/watch?v=yIL6HQXLWmM

Pähkinärinne-seuran aloitteen käsittely alkaa kohdasta 2:27:16.

Vastaukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä, mutta eräiltä osin jättivät auki puolueen ”virallisen tai lopullisen kannan”.

Voit ladata koosteen Pähkinärinne-Seuran aineistoon liittyvästä keskustelusta alta: