Lounais-Vantaan Helmi

Lammaslampi on poikkeuksellisen hieno pieni vantaalainen järvi, joka ympäristöineen on lähialueiden tuhansien asukkaiden saavutettavissa. Lammaslammenpuiston luonto- ja virkistysalue kiinnittyy läheisiin Tuomelan tammimetsän, Soltorpin, Furumossan, Äijänsuon ja Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueiden, luo-alueiden ja niiden suojavyöhykkeiden muodostamaan ekologiseen verkostoon. Tämä ekologinen verkosto on tärkeä osa laajempaa pääkaupunkiseudun viherverkostoa ja ulottuu Espoon Leppävaaran puiston ja Linnaisten metsäalueiden kautta Petikon ja Luukin luonto- ja suojelualueisiin sekä Nuuksion kansallispuistoon. Lammaslammen lähistölle Pitkämäentien varteen suunnitteilla oleva Lammaslammen pientalokaupunki rikkoisi tämän upean kokonaisuuden, ratkaisuja on katsottava kaavarajat ylittävinä kokonaisuuksina.

Pähkinärinne-Seura on yhteistyössä Linnaisten omakotiyhdistyksen, PRO Linnaisten metsän, Hämevaara-Seuran, sekä Jupperin omakotiyhdistyksen kanssa tehnyt Vantaan kaupungille aloitteen alueen vetovoimatekijöitä hyödyntävästä lähiluontokokonaisuudesta Lounais-Vantaalla. Kutsumme kokonaisuutta nimellä Lounais-Vantaan Helmi.

Virkistys- ja luontoalueet voivat olla keskeinen vetovoimatekijä alueen tuleville sekä nykyisille asukkaille. Lounais-Vantaan Helmen ideaan pääset tutustumaan tarkemmin tästä linkistä.

Kyse on asukkaille tärkeän virkistysalue- ja luontokokonaisuuden säilyttämisestä ja kehittämisestä. Olemmehan asukkaiden asialla, asioiden edellä.

Vantaan kaupunki järjesti yhteistyössä asukasyhdistysten kanssa asukasfoorumin Pähkinärinteen koululla 15.11.2023. Yhteenvedon tilaisuudesta pääset lukemaan tästä.

Helsingin Sanomien juttu Lounais-Vantaan uhatusta helmestä sivuaa asukasfoorumissa käsiteltyjä asioita. HS:n jutun pääset lukemaan tästä.

Olemme koonneet yhteen diasarjan tärkeistä Lounais-Vantaan kaavoituksessa huomioitavista näkökulmista luonto- ja virkiskistysalueiden kehittämiseksi. Pääset lukemaan diasarjan tästä linkistä.

Pähkinärinne-Seura on koonnut 29.6.2022 muistion, jossa käsitellään Pitkämäentien varrelle suunnitteilla pientalokaupungin rakentamisen aiheuttamia vakavia haittoja ja korvaamattomia vauriota Länsi-Vantaan arvostetuimmalle luonto- ja virkistysaluekokonaisuudelle. Lisäksi rakentaminen on alueelle on poikkeuksellisen kallista ja merkittäviltä osin teknisesti haastavaa. Alueen arvostus käy ilmi esimerkiksi Vantaan kaupungin Rambolilta tilaamasta selvityksestä vuodelta 2023. Pääset lukemaan muistion tästä linkistä.

Helsingin yliopiston ympäristögeologian professori Pentti Alhonen kirjoitti eläköidyttyään perusteellisen kirjan Lammaslammen kehityshistoriasta, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Lyhyt alkuosa käsittelee vesialueiden muovautumista viime jääkaudesta alkaen eli ajassa 12000 vuotta taaksepäin.

Laajemmin käsitellään Lammaslammen suojelun käynnistymistä vuonna 1971 julkaistusta Lammaslammen suojelu – perusselvitykset.

Vuosien saatossa lampeen ja lammen ympäristöön on tehty miljoonaluokan investoinnit. Veden laadun seuranta aloitettiin jo vuonna 1975.

Pähkinärinne-Seura julkaisee nyt kustantamansa teoksen nettiversiona. Kirjan loppuosa kannattaa vähintään selata läpi, jotta ymmärtää kuinka mittavista investoinneista on kyse. Pääset lukemaan Alhosen kirjan tästä linkistä.

Ulkoilmaelokuva-tapahtuma Kino Lammaslammessa on perinteisesti ollut Poliitikkopaneeli kaavoituksesta ja alueellisista ympäristöaiheista. Lataa tästä paneelikeskusteluista koottu teksti, jonka alussa käsitellään kaavoituksen haasteita ja kipupisteitä.

Tiivistelmä kaavoituksesta: yleiskaavassa luodaan yleiset puitteet kaavoitukselle, joihin voidaan vielä puuttua asemakaavatyön aikana. Vasta kaupunginvaltuuston virallisen hyväksymispäätöksen jälkeen kaava on juridisesti sitova. Prosessi kestää yleensä noin 3 vuotta, ellei tule valituksia. Esitteen kaavoituksesta voit ladata tästä linkistä.

Vantaan kaavoitusohjelma 2022 – Lammaslammen kaava 121400

Kaavoitus on siirtynyt jo kaksi kertaa, tällä hetkellä tarkoitus aloittaa syksyllä 2023

Vantaan kaavoitusohjelman s. 14 löytyvä kuva antaa vihjettä mahdollisista suuunitelmista. Esityksemme on vaihtoehto Vantaan kaupungin kaavailemalle pientalokaupungille.

Sitovia päätöksiä ei ole vielä tehty. Kaavoitus alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tekemisellä syksyllä 2023. Tuolloin Vantaan kaupunki järjestää yleisötilaisuuden, jolloin kaavaan voivat ottaa kantaa asukkaat ja alueen kaikki käyttäjät kotikunnasta riippumatta sekä erilaiset yhteisöt. Yhteisöjä ovat esimerkiksi asukasyhdistykset, järjestöt, taloyhtiöt, päiväkodit, koulut, yritykset. Ota kantaa syksyn aikana.

Aikajana Lounais-Vantaan Helmen etenemisessä:

15.11.2023 Lounais-Vantaan asukasfoorumi

29.5 2023 Vantaan kaupungin järjestämässä Myyrmäen alueen asukasfoorumissa ei käsitelty virkistys- ja luontoalueita ja niiden merkitystä asukkaille. Pähkinärinne-Seuran edustaja oli paikalla keskustelemassa kaavoitusta käsitelleessä ryhmässä ja keskustelussa kaupungininsinööri Henry Westlin sitoutui siihen, että vastaava foorumi järjestetään tämän syksyn aikana Lounais-Vantaalla.

Asukasfoorumi järjestettiin 15.11.2023 Pähkinärinteen koululla.

Asukasfoorumi on tilaisuus, jossa kaupungin suunnitelmat ja asukkaiden näkemykset kohtaavat. Kaavarajat ylittävää tarkastelua tarvitaan. Asukasfoorumi tulee tarpeeseen.

Yhteenvedon Asukasfoorumista pääset lukemaan tästä.

12.8.2022 Kino Lammaslampi – Keskustelua poliitikoiden kanssa ja Toven elämää valkokankaalla

Pähkinärinteen ensimmäinen ulkoilmaelokuva Kino Lammaslampi järjestettiin Lammaspuiston picnic-nurmella. Ennen elokuvanäytöstä järjestettyä keskustelutilaisuutta Lammaslammen alueen tulevaisuudesta seurasi noin 300 henkeä ja ulkoilmaelokuvaa yli 500-henkinen yleisö.

Voit lukea yhteenvedon paneelikeskustelusta tästä.

31.3.2022 yhdistysten ja kaupungin edustajien tapaaminen

Asukasyhdistykset tapasivat Vantaan kaupungin edustajia. Kokouksen aiheena oli Lounais-Vantaan elinvoiman kehittäminen, sekä asukkaiden luonto- ja virkistysarvot. Tilaisuudessa esiteltiin Lounais-Vantaan Helmi. Tilaisuuteen osallistuivat edustajat kaikista yhdistyksistä, sekä Vantaan kaupungilta apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine ja aluearkkitehti Timo Kallaluoto.

Kuva yhdistysten ja kaupungin edustajien tapaamisesesta. Kuvassa vasemmalta Paula Elomaa, Ulla Montin, Mariitta Savolainen, Arno de la Chapelle, Tero Anttila, Tarja Laine, Pekka Perttula, Timo Kallaluoto.

16.1.2022 Pähkinärinne-Seura ry on lähestynyt Vantaan kaupunkiympäristölautakuntaa Lounais-Vantaan Helmestä vaihtoehtoisena esityksenä Lammaslammen kaavassa 121400 mainittuun Lammaslammen pientalokaupunkiin.

 • 18.1.2022 kokouksessaan kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaavoitusohjelman. Lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: Asukkaiden osallisuutta kaavojen valmistelussa tulee parantaa. Erityisesti niissä hankkeissa, jotka herättävät huolta alueen asukkaissa tulee asukkaita kuulla jo kaavoituksen varhaisessa vaiheessa. Mahdollisuuksien mukaan tulisi järjestää kaavakävelyjä ja asukastilaisuuksia ja tutustua kohteisiin yhdessä lautakunnan kanssa. Asiakohtaan lisättiin esittelijän toimesta kohta c): Jatkossa lautakunnalle raportoidaan kaavoitusohjelman etenemisestä joka neljäs kuukausi.

Joulukuussa 2021 Lounais-Vantaan Helmestä kirjoitettiin juttu Lions Club Pähkinärinteen Mitä Kuuluu? -lehteen

 • Lehtiartikkelin pääset lukemaan tästä

6.7.2021 Lounais-Vantaan asukkaita edustavien yhdistysten ja muutamien poliitikoiden yhteistapaaminen

 • Tapaamisessa syntyi hyvää keskustelua ja pohjaa asukasyhdistysten yhteistyölle, esille nousevia asioita olivat mm. Seudullinen näkökulma, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, riittävän suuret luontokokonaisuudet, hiilinielut ja kaupunkirakentaminen.

Aloite Lounais-Vantaan luonto- ja virkistysaluekokonaisuudesta 16.4.2021

 • Kuntavaalipaneeli Perjantaisaunassa esitettiin aloite kaikille puolueille
 • Olemassa olevista tekijöistä vetovoimainen arvostusta nostava kokonaisuus
 • Keskustelu katsottavissa YouTubesta, aloitteen käsittely alkaa kohdasta 2:27:16.
Kuva kuntavaalipaneelissa esitetystä lähiluontokokonaisuudesta

6.4.2021 Kannanotto Pähkinärinteeen kaavarunkoon.

 • Kiinnitettiin huomiota Pähkinärinteen asukasmäärän kasvuun.
 • Kokonaisvaltainen lausunto: Lisärakentaminen on hyväksyttävää, jos se ei riko Pähkinärinteen asuinalueen suunnitteluperiaatteita eikä vauriota ympäröiviä viheralueita ja luontokokonaisuutta
 • Viljelypalstat säilytettävä nykyisellä paikallaan
 • Voit lukea kannanottomme Pähkinärinteen kaavarunkoon (014900) tästä.
Kuva kaavarunkotilaisuudesta Myyrmäen asukasillassa 2021.
Kaavarungon esittelymateriaalista poimittuna Vihdintien varren kehittämisen alustavia suunnitelmia

Vihdintien varressa on hieno mahdollisuus rakentaa näyttävää uutta Pähkinärinnettä, eikä täällä korkeus haittaa. Modernin rakentamisen ihanteet ovat edelleen Pähkinärinteeseen sopiva malli. Pitkämäentien varteen suunniteltu asutus voidaan sijoittaa esimerkiksi Vihdintien varteen.

Helmikuussa 2021 syntyi keskustelujen perusteella ajatus Lounais-Vantaan Helmestä, vetovoimatekijöitä hyödyntävästä lähiluontokokonaisuudesta Lounais-Vantaalla.

Mitä enemmän katselimme Vihdintien länsipuolen metsiä, peltoaukeita, luonnonsuojelu- ja viheralueita erilaisilta kartoilta, sitä selvemmin ymmärsimme, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus.

2.2.2021 Kannanotto Pähkinärinteen lähipalstojen säilyttämisestä nykyisellä paikallaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 • Pähkinärinne-Seura ry vuokraa viljelypalstoja Pitkämäentien varresta, Lammaspuiston kulmalta aivan lammen tuntumasta. Palstoja on yhteensä 130kpl ja niitä viljelee kyselymme perusteella 216 henkilöä, Lisäksi laskemalla mukaan kaikki palstalla vakituisesti ja satunnaisesti avustavat ihmiset viljelee alueella kauden aikana jopa 400 henkilöä (Pähkinärinne-Seuran viljelypalstakysely 2021)
 • Yleiskaavan mukaan alueelle on suunniteltu pientalokaavoitusta ja kaavoituksen lisämerkinnän mukaan palstoille olisi osoitettava uusi paikka, jos alueelle rakennetaan. Pähkinärinne-Seuran yksikantainen tavoite on pitää viljelypalstat nykyisellä paikallaan, vastustamme rakentamista Pitkämäentien varteen.
 • Vantaalla on 15 viljelypalsta-aluetta, joista 9 sijaitsee Länsi-Vantaalla. Näistä Länsi-Vantaalla sijaitevista palsta-alueista viidellä (5) on mahdollinen uhka viljelytoiminnan lopettamiselle kaavan vuoksi.
 • Kannanotossaan seura esittää Pähkinärinteen palsta-alueen turvaamista kaavoituksen edetessä. Lammaslammen alue on luonnonarvoiltaan monipuolinen ja alueen nykyisille asukkaille erittäin tärkeä virkistysalue, joten asukkaita tulee kuulla ja kunnioitta kaavoituksessa laajasti.
 • Kannanoton liitteen pääset lukemaan tästä linkistä.

4.1.2021 Addressi sekä kannanotto Lammaslammen hoidon puutteista tekniselle lautakunnalle.

 • Adressi keräsi yhteensä 1140 allekirjoitusta. Kannanotto jaettiin kaikille teknisen lautakunnan puolueille.
 • Adressiin saatiin vastaus Vantaan kaupungilta, jonka mukaan mm. Lammaslammen vesikasvillisuus on suunniteltu niitettävän kolmena vuotena peräkkäin (2021–2023), myös Lammaslammen alueen hoitamista jatketaan vuonna 2006 hyväksytyn voimassaolevan hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Ympäristökeskus teki Lammaslammen vedenlaadun tarkkailusta uuden sopimuksen vuonna 2021 ja vedenlaatua tarkkaillaan jatkossa kolmen vuoden välein.
 • Lammaslammen alueen vuonna 2006 hyväksytty voimassaolevaan hoitosuunnitelma sisältää seuraavat osuudet: maisemahoitosuunnitelman tekstiosuus, maisemanhoitosuunnitelma, puistotoimintojen suunnitelma.
 • Vantaan kaupungin vastauksen adressiin pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä.
Kuvassa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Paula Lehmuskallio, Pähkinärinne-seuran hallituksen jäsen Kaarina Suonperä, Jarmo Lounassalo ja Pähkinärinne-seuran puheenjohtaja Arno de la Chapelle keskustelemassa Lammaslammen hoidon puutteista.

Haluatko lisätietoa Lounais-Vantaan Helmestä? jäikö jokin aloitteessa askarruttamaan?

Yhteydenotot ja kysymykset soittamalla Jarmo Lounassalo, puh. 0408448053 tai sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@pahkinarinneseura.fi