Kaavoitus ja ympäristö

AJANKOHTAISIA KAAVOJA

Pähkinänsärkijä 002284

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikortteliksi, johon sijoittuu 6-8-kerroksisia asuinkerrostaloja ( noin 350 asuntoa), liiketilaa 700 k-m2, sekä viisikerroksinen pysäköintitalo.

Kaupunginvaltuusto on 8.3.2021 hyväksynyt muutoksen.   Kaava on tullut voimaan 6.5.2021.

Lisätietoa voit lukea Vantaan kaupungin, sekä Varten sivustoilta.

Havainnekuva Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksestä.

Pähkinärinteen kaavarunko 014900

Mielipiteen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta on voinut antaa kaupungille 6.4.2021 mennessä.

Pähkinärinteen kaavarungon osallistumis- ja arviontisuunnitelman voit katsoa tästä linkistä. 

Tavoiteaikataulun mukaan kaavarunkoluonnos käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyn 2021 aikana. Tiedotamme heti, kun saamme tiedon luonnoksesta.

Asemakaavamuutos 002281, Lammasrinne, Kala 13.3.2017 

Pähkinärinteen lähiökeskus on arvokas ja se on useissa selvityksissä todettu. Täydennysrakentaminen kuuluu elävään kaupunkiin mutta arvokohteissa se vaatii erityistä huolellisuutta.

Asemakaavamuutos 001515, jota valmisteltiin pitkään ja joka astui voimaan 2011on täydennetty laajoilla taustatiedoilla ja ohjeilla. Näillä taataan alueella hallittu täydennysrakentaminen. Tämä ns. pysäköintikaava antoi uskoa siihen että täydennysrakentaminen olisi hallinnassa.

Nyt tapahtuvassa kaavamuutoksessa vaikutukset alueelle ja asukkaille ovat negatiivisia.  Pysäköinnille varatut tontit (LPA) olivat ratkaisu Pähkinärinteen pysäköintiongelmaan.  Nyt esitetty muutos vain pahentaa sitä. Uusi urbaani rakennus rikkoo pahasti vanhan kaavan ideaa.

Kaupunginmuseon kantaa ei ole noudatettu ja kaavan ohjeita hyvästä ympäristöstä on tulkittu väärin. Pelkkä punatiilen käyttö ei tarkoita, että arvokas kulttuuriympäristö huomioidaan. Hankkeen eteneminen on poukkoillut ja loukannut räikeästi asukkaiden oikeutta vaikuttaa ympäristön laatuun.