Kannanottoja

tästä on kyse

parvekkeen katos

Pähkinärinne-seura ry tekee rakennuslupahakemuksen LP-092-2018-01288 johdosta huomautuksen 12.6.2018

Olemme huolissamme modernin rakennusperintöalueella tapahtuvasta ylisuuresta rakennushankkeesta ja sen ympäristövaikutteista.

Vaikka rakennus kokonaisuudessaan on naapurustoon nähden ylikokoinen, on peruskerrosten massoittelu noudattanut ympäröivän alueen mittakaavaa mikä on hyvä asia.

Huomautamme 2:sta asiasta, jotka ovat asemakaavan vastaisia:

1.

parvekkeen 30m leveä katos

Piirustuksista ei helpolla huomaa, mutta 7. kerroksen parvekkeen katos poikkeaa kaavan ohjeistuksesta merkittävästi, 3d-mallinnetun kuvan nähtyään asia paljastuu heti.

ote asemakaavasta sulkeissa kursiivilla:

(Julkisivujen tulee noudattaa Pähkinärinteen olemassa olevien rakennusten julkisivujen arkkitehtonisia jäsentelyperiaatteita modernin arkkitehtuurin keinoin.)

7.kerroksen parvekkeen 30m leveä ja sisäänpäin kalteva katos on ristiriidassa asemakaavan kanssa, se on erittäin näkyvä koko Lammaslammentielle ja kauempaa katseltaessa. Katoksen kokoa ja näkyvyyttä ei voi perustella. Parvekkeen sivuseinät ovat tarpeettomasti kasvattamassa 7. kerroksen massiivisuutta

Vino katos ei ollut kaavamuutosvaiheessa esittelykuvissa nähtävillä.

Katoksen muuttaminen asemakaavan ohjeen mukaiseksi olisi helppoa.

 

2.

7. kerroksen julkisivu 

7. kerroksen maalattu betonijulkisivu tulisi jäsennellä siten että se noudattaa asemakaavamääräystä.

ote asemakaavasta sulkeissa kursiivilla:

(Julkisivujen tulee noudattaa Pähkinärinteen olemassa olevien rakennusten julkisivujen arkkitehtonisia jäsentelyperiaatteita modernin arkkitehtuurin keinoin.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria.)  

Pohjoisjulkisivun suunnittelu 7 kerroksen osalta on kesken, valkoiseksi maalattu betoni ei toimi esitetyllä tavalla julkisivun jatkeena onnistuneesti. Eteläjulkisivussa, 6. kerroksessa tiilen käyttö olisi suotavaa.

Nämä nurkat on visuaalisesti erityisen merkittävä alueelle.

 

Pähkinärinne-seura ry

puolesta

Arno de la Chapelle pj, arkkitehti

040 50 48 188

Lammasrinne 2 KKNK 2018-04-09