Kaava 002281 taas kaupunginvaltuustossa

Kaava 002281 on 23.10 kaupunginvaltuustossa käsiteltävänä. Seura on vedonnut Pähkinähoitoon sekä alueen valtuutettuihin että kaava korjattaisiin kaupunkikuvaan sopivaksi. Pienillä muutoksilla rakennukset saataisiin sopimaan Pähkinärinteelle. Myös risteysalueen pohjoispuoliseen kortteliin (vanha postin talo ja sen takana purettu varavoimalaitos) kaavaillaan asuinkerrostaloja. Näiden suunnittelu on vasta tekeillä.

Pähkinärinteellä tapahtuu ympäristörikos

Kirjoittanut: June 7th, 2017 arno Ei vastauksia

Pähkinärinne on Vantaan modernin rakennuskulttuurin aluekohde. Uusi kaavamuutos on räikeästi ristiriidassa niin massoittelun, tehokkuuden kun parvekkeiden suhteen mitä rakennuskulttuurialueella saisi tehdä.
Seuramme ja asukkaiden muistutuksista huolimatta kaavalautakunta päätti puoltaa kaavaa viime maanantaina. Kaupunginmuseon kanta on sivuutettu. Jos pysäköintialuetta muutetaan tulee täydennysrakentaminen sovittaa ympäröivän alueen rakennustapaan ja tehokkuuteen. Etenkin kun on kyseessä modernin rakennuskulttuurin kohde.
Asukasvaikuttaminen on pyyhkäisty myös pois tieltä. Muistutuksiin vastattiin ylimielisesti. Eikö kaavoittajan pitäisi ajatella ympäristön arvoja?

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.6.2017 esittää Lammasrinteen asemakaavamuutoksen 002281 hyväksyttäväksi. Arvioitu aikataulu:

Kaupunginhallitus 12.6.
Kaupunginvaltuusto 28.8.

Päätöksentekoa voi seurata: paatokset.vantaa.fi
kaavoituksesta vastaa.

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
timo.kallaluoto@vantaa.fi
09 8392 2267

Mikko Järvi
Kaavoitusinsinööri
Vantaan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu