Yleiskaava 2020

Asukaskysely Pähkinärinteen alueen asukkaille

Vantaan kaupunki järjestää kyselyn alueen asukkaille.

Kysely koskee Pähkinärinteen alueen kehittämistä. Tällä kyselyllä Vantaan asemakaavoitus haluaa kartoittaa asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielipiteitä alueen ominaispiirteistä, kehittämistarpeista sekä liikkumisesta alueen jatkosuunnittelua varten. Kysely on auki 13.1. – 8.3.2020.

Linkki kyselyyn: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/ajankohtaiset_kaavat/kaavatyohon_osallistuminen

Pähkinärinne-Seura tulee järjestämään keskustelutilaisuuden alueen asukkaille, kun kysely on päättynyt ja yleiskaavasta saadaan lisää tietoa.