Pähkinärinne-seura ry

Pähkinärinne-Seura ry toimii asukkaiden edunvalvojana seuraamalla Vantaan kaupungin asioita ja ottamalla kantaa Pähkinärinnettä koskeviin kaavamuutosehdotuksiin ja kaikkiin asuinaluettamme koskeviin päätöksiin.

Järjestää kokouksia, asukastapahtumia ja keskustelutilaisuuksia.

Tekee viranomaisille, yhteisölle, yrityksille ja kaikille vaikuttajille esityksiä asuinympäristön ongelmakohteista ja osallistuu sellaisiin tilaisuuksiin, jossa käsitellään Pähkinärinnettä koskevia asioita.

Perinteenä on jakaa vuosittain Pähkinärinteen koulun oppilaille stipendit, koulun opettajat vastaavat stipendin saajien kriteereistä ja valinnasta.

Pähkinärinneseura vuokraa Lammaslammen länsipuolella olevia viljelypalstoja alueen asukkaille. Vuodelle 2018  tulee vapautuvia palstoja, jonoon voi ilmoittautua pehtoorille.

Pähkinärinne-Seura ry tiedottaa toiminnastaan jäsentiedotteissaan, internet-sivuilla ja Facebook:ssa.

Seuran toimintaan ovat tervetulleita liittymään kaikki, jotka ovat kiinnostuneita edistämään alueen viihtyvyyttä!

Liittymisohjeet voi pyytää seuran sihteeriltä Sanna Utilta.

Jäsenmaksu 10€/vuosi/henkilö. Palstamaksu vuodelle 2019  on 30€/vuosi. Lisäksi kertaluonteinen 10€:n lisämaksu sähkökaapelin korjaustyön takia.