Kaavoitus

AJANKOHTAISIA KAAVOJA

Pähkinänsärkijä 2-6 

´Laineen tonttin´alustava suunnitelma vuodelta 2015

 

 

 

 

 

002284 Pähkinänsärkijä Lark 2.10.2015

lataa linkistä koko alustava suunnitelma

 

Asemakaavamuutos 002281, Lammasrinne, Kala 13.3.2017

 

Pähkinärinteen lähiökeskus on arvokas ja se on useissa selvityksissä todettu. Täydennysrakentaminen kuuluu elävään kaupunkiin mutta arvokohteissa se vaatii erityistä huolellisuutta.

Asemakaavamuutos 001515, jota valmisteltiin pitkään ja joka astui voimaan 2011on täydennetty laajoilla taustatiedoilla ja ohjeilla. Näillä taataan alueella hallittu täydennysrakentaminen. Tämä ns. pysäköintikaava antoi uskoa siihen että täydennysrakentaminen olisi hallinnassa.

Nyt tapahtuvassa kaavamuutoksessa vaikutukset alueelle ja asukkaille ovat negatiivisia.  Pysäköinnille varatut tontit (LPA) olivat ratkaisu Pähkinärinteen pysäköintiongelmaan.  Nyt esitetty muutos vain pahentaa sitä. Uusi urbaani rakennus rikkoo pahasti vanhan kaavan ideaa.

Kaupunginmuseon kantaa ei ole noudatettu ja kaavan ohjeita hyvästä ympäristöstä on tulkittu väärin. Pelkkä punatiilen käyttö ei tarkoita, että arvokas kulttuuriympäristö huomioidaan. Hankkeen eteneminen on poukkoillut ja loukannut räikeästi asukkaiden oikeutta vaikuttaa ympäristön laatuun.